Vereniging

liduina-fritshendrickx_ikoon_61305Vereniging Sint Liduina voor U, ook met beperking, is op 20 mei 1957 opgericht als de Oisterwijkse afdeling van de  Nederlandse Katholieke Invaliden Bond St. Liduina.

De vereniging wil aan mensen met een functiebeperking naast ontspanning en ontmoeting ook belangenbehartiging bieden.

De vereniging telt ongeveer 30 leden.
Maandelijks worden activiteiten georganiseerd, zie hiervoor de agenda.
Het lidmaatschap bedraagt €40,00 per jaar.

Op zaterdag 3 september 2022 heeft de vereniging haar 65 jarig jubileum gevierd.

 

 

Voorzitter: functie is vacant

Secretaris: functie is vacant

Penningmeester: Ton Pijnenburg

 

Bestuursleden:

Mw. A. Vermeer

Mw. M. Versteden

Dhr. P. Vermeer