Vereniging

liduina-fritshendrickx_ikoon_61305Vereniging Sint Liduina voor U, ook met beperking, is op 20 mei 1957 opgericht als de Oisterwijkse afdeling van de  Nederlandse Katholieke Invaliden Bond St. Liduina.

De vereniging wil aan mensen met een functiebeperking naast ontspanning en ontmoeting ook belangenbehartiging bieden.

De vereniging telt ongeveer 50 leden.
Maandelijks worden activiteiten georganiseerd, zie hiervoor de agenda.
Het lidmaatschap bedraagt €40,00 per jaar.

Op zaterdag 2 september 2017 heeft de vereniging haar 60 jarig jubileum gevierd.

Voorzitter:

Rian Pijnenburg

Secretaris:

Harry Sterke

Penningmeester:

Ton Pijnenburg

Bestuursleden:

Mw. A den Otter – Vermeer

Mw. M Versteden

Mw. C. van den Oord

Dhr. P. Vermeer